Chính sách bảo mật thông tin
a. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.phusinh.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,.. Đây là các thông tin www.phusinh.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và www.phusinh.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại www.phusinh.com.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.phusinh.com.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.phusinh.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
b. Phạm vi sử dụng thông tin:
Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.
– Giao hàng cho khách hàng.
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website www.phusinh.com.vn như các chường trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,…
– Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.phusinh.com.vn
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.
c. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.phusinh.com.vn.
d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ Khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
• CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ SINH
• Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ SINH cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
• Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
• Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.
e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
• CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ SINH
• Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
• Email: congtyphusinh2021@gmail.com
• Điện thoại: 0338 79 1388
f. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.phusinh.com.vn thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website www.phusinh.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.phusinh.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, www.phusinh.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
g. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của khách hàng tại www.phusinh.com.vn được www.phusinh.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.phusinh.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.phusinh.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.phusinh.com.vn.
Ban quản lý www.phusinh.com.vn cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.phusinh.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
h. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
• Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử www.phusinh.com.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua Email: congtyphusinh2021@gmail.com
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.