Hành tím Lý Sơn – Đặc sản đảo Lý Sơn Phú Sinh

Hành tím Lý Sơn 1kg

Danh mục: Từ khóa: