Tỏi Vietgap nhiều nhánh Lý Sơn – 500g

Tỏi nhiều nhánh Lý Sơn

Thương hiệu : Phú Sinh