Diễn đàn phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP.

Sáng 22/9 tại TP.HCM, Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức.

Sản phẩm OCOP chính là tài nguyên để xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn. Bên cạnh đó OCOP cũng góp phần truyền tải các câu chuyện, giá trị văn hoá trong du lịch nông thôn,OCOP mang lại giá trị vật chất và tinh thần cao.

Công ty TNHH TM & DV Phú Sinh tham gia diễn đàn với mong muốn học hỏi tiếp thu , nâng cao giá trị và đưa sản phẩm OCOP quê hương bay xa hơn, xây dựng thương hiệu đạt chất lượng cao phát huy hết thế mạnh từ đó nâng cao thu nhập cho người dân đất đảo.

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Trần Thanh Nam ( sản phẩm tỏi trắng Lý Sơn – Phú Sinh )
Sản phẩm OCOP – Phú Sinh

Ngoài ra chúng tôi cũng học hỏi thêm loại hình phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn, nhằm tạo cơ hội để thúc đẩy việc giới thiệu các đặc sản du lịch địa phương cho khách du lịch như cây “tỏi”,gia tăng giá trị sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, vừa phát triển du lịch vừa giúp tiêu thụ sản phẩm nông sản tốt hơn. Nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân đất đảo.

Công ty TNHH TM & DV Phú Sinh hứa hẹn sẽ đưa ra những sản phẩm có giá trị cao và tốt nhất, nhằm hướng đến thị trường nước ngoài, mang lại giá trị cho quê hương biển đảo.