QUYẾT TÂM ĐƯA TỎI LÝ SƠN RA THẾ GIỚI

Doanh nhân Nguyễn Văn Nhật , giám đốc công ty TNHH TM & DV Phú Sinh : Quyết tâm đưa tỏi Lý Sơn ra thế giới