Tỏi Vietgap 2,3,4 nhánh – 1kg

Tỏi ít nhánh Lý Sơn

Thương hiệu : Phú Sinh